כתבות ומאמרים

 
 

מדריך לרוכש דירה


מדריך לרוכש דירה / נכס מקרקעין (לאחר החתימה על חוזה מכר) – מאת עו"ד משה כדריה.

המדריך שלהלן נועד להנחות קונה דירה בצעדים ובפעולות שעליו לנקוט, לאחר רכישת הדירה ובמהלך התקופה שעד לתשלום מלוא התמורה וקבלת החזקה בדירה.

הנושאים שנדונים במאמר:
 • שמירת מסמכים
 • טיפול בקבלת המשכנתא על ידי הקונה
 • תשלום מס רכישה
 • ביצוע תשלומים וקבלות
 • פעולות לביצוע בסמוך לפני מועד מסירת החזקה בדירה
 • מעמד מסירת החזקה בנכס
 • דוגמאות לטפסים לשימוש כקבלה על חשבון התמורה וטופס תשלום אחרון
 
מדריך לרוכש דירה
 
 

מדריך למוכר דירה


מדריך למוכר דירה / נכס מקרקעין (לאחר החתימה על חוזה מכר) – מאת עו"ד משה כדריה.

המדריך שלהלן נועד להנחות מוכר דירה בצעדים ובפעולות שעליו לנקוט, לאחר מכירת הדירה ובמהלך התקופה עד לקבלת מלוא
התמורה ומסירת החזקה בדירה.

הנושאים הנדונים במאמר:
 • שמירת מסמכים
 • חתימה על מסמכים לצורך קבלת משכנתא על ידי הקונה
 • מסמכים נדרשים במקרה בו העסקה חייבת במס שבח
 • תשלומים וקבלות, פעולות לביצוע בסמוך לפני מועד מסירת החזקה בדירה
 • מעמד מסירת החזקה בנכס
 • דוגמאות לטפסים לשימוש כקבלה על חשבון התמורה וטופס תשלום אחרון
 
מדריך למוכר דירה
 

מחירון לשירותים נוטריוניים


התעריפים בגין שירותי הנוטריון הינם קבועים, ונקבעו על פי חוק הנוטריונים, ועל פי תקנות הנוטריונים (שכר שירותים).

מזה שנים עורך משרדנו באופן בלעדי מחירון נוח לשימוש, המצוי בשימושם של עורכי דין, נוטריונים, קונים ומוכרים, בנקים למשכנתאות ועוד.

במחירון מפורטים התעריפים בגין השירותים הנוטריוניים העיקריים, הכוללים:
 • אימות חתימה, אימות חתימתו של אגם בשם אדם אחר או בשם תאגיד
 • אישור נכונותו של תרגום
 • אישור צוואה
 • אישור חיים
 • אישור תצהיר
 • ביצוע פעולות מחוץ למשרד הנוטריון
 • אישור הסכם ממון שנערך לפני הנישואין

כמו כן, חושבו התעריפים לתשלום (כולל מע"מ בשיעור 17.0%), ותעריפים בגין שירותים עיקריים,

כולל תחשיב הסכום לתשלום בהתחשב במספר החותמים, במספר ההעתקים ובמספר המילים.

לנוחותכם, קיימת אפשרות להדפיס את המחירון. כמו כן ניתן להצטרף לרשימת תפוצה לקבלת מחירון מעודכן עם פרסומו.

 
מחירון לשירותים נוטריוניים
 

חישוב הפיצוי לנפגע גוף

מטרת מדריך זה הינה לפרט את הקריטריונים לפיהם מחושבים הפיצויים המשולמים לנפגע בתאונת דרכים, על מנת לוודא כי הנפגע יקבל את הפיצוי המקסימלי מחברת הביטוח.

הנושאים הנדונים במדריך:
 • פרמטרים כלליים לחישוב הפיצויים
 • ראשי הנזק לפיהם נקבע הפיצוי
 • כאב וסבל
 • הפסד שכר – אובדן כושר ההשתכרות
 • עזרת הזולת וסיעוד
 • הוצאות רפואיות
 • הוצאות ניידות
 • תשלום תכוף – תשלום ביניים עד לסיום המשפט
 
חישוב הפיצוי לנפגע גוף
 

תאונות דרכים – מדריך לנפגע גוף

מטרת מדריך זה הינה לפרט את הזכויות העומדות בפני הנפגע בתאונת הדרכים והפעולות המומלצות לנפגע לעשות ולא לעשות, לאחר שנפגע.

הנושאים הנדונים במדריך:
 • מי זכאי לפיצויים?
 • עצות שחשוב לדעת:
 • קבלת טיפול רפואי ראשוני
 • המשך טיפול רפואי בקופת חולים
 • איסוף מסמכים
 • אישור משטרה
 • חוקרים מטעם חברת הביטוח
 • התיישנות תביעה
 • כתב ויתור ושחרור
 • טיפים נוספים
 
תאונות דרכים – מדריך לנפגע גוף
 

פגרות ושביתות בבתי המשפט

המאמר דן בהשפעת פגרות ושביתות על הליכים משפטיים.

מאת עו"ד משה כדריה.

הנושאים הנדונים במאמר:

 • מועדים והארכת מועדים
 • אופן מנין התקופות: הכלל, הסייג והחריג
 • הפגרה במערכת בתי המשפט: הבסיס החוקי, תקופות הפגרה במהלך השנה, יום ו' כפגרה
 • עניינים הנדונים במהלך הפגרה
 • שביתה והשבתה
 
פגרות ושביתות בבתי המשפט
 

צוואות וירושות

הנושאים הנדונים במאמר:
 • הירושה על פי דין
 • מדריך לעריכת צוואה, הפקדתה וביטולה
 • הוראות הצוואה, פרשנותה וקיומה
 • תניית סילוקין בצוואה
 • פגמים בצוואה
 
צוואות וירושות
 

סוגי אישורים נוטריוניים

להלן יוצגו דוגמאות לאישורים נוטריוניים נפוצים: אימות חתימה, אישור נכונות תרגום, אישור תצהיר, וכדומה.
 
סוגי אישורים נוטריוניים