משה כדריה - עורך דין ונוטריון - מחירון לשירותי הנוטריון

 
 

לפי הוראות חוק הנוטריונים, מחירי שירותי הנוטריון קבועים כאשר התעריף לשירותי הנוטריון מתעדכן פעם בשנה, ביום 1 בינואר בכל שנה, בהתאם למדד שפורסם בחודש נובמבר שקדם למועד העדכון.
(עד לשנת 2011 עודכנו התעריפים פעמיים בשנה, בימים 15 בינואר ו- 15 ביולי בכל שנה ומאז העדכון מתבצע פעם בשנה - תיקון מיום 1.6.2011, פורסם בקובץ התקנות 7005 תשע"א עמ' 1042).

משרד המשפטים מפרסם מעת לעת את התעריפים המעודכנים, כאשר התעריפים מפורסמים ללא מס ערך מוסף, ובדרך שאינה ברורה לכל.

משרדנו מפיק, מעבד ומעדכן באופן שוטף את המחירון לשירותי נוטריון, בפורמט נוח לשימוש ומאיר עיניים, כולל תעריפים בסיסיים ותעריפים מחושבים לשירותים נפוצים, לרבות חישוב התעריף הכולל מע"מ.

המחירון המעודכן

למחירון המעודכן מיום 01.01.2021 לחץ כאן

למחירון המעודכן מיום 01.01.2020 לחץ כאן

למחירון המעודכן מיום 01.01.2019 לחץ כאן

למחירון המעודכן מיום 01.01.2018 לחץ כאן

למחירון המעודכן מיום 01.01.2017 (לאחר עדכון התעריפים והפחתתם, עקב הירידה במדד) לחץ כאן

למחירון המעודכן מיום 01.01.2016 (לאחר עדכון התעריפים והפחתתם, עקב ירידת המע"מ) לחץ כאן

למחירון הקודם מיום 01.10.2015 (עקב הפחתת שיעור המע"מ ל 17%) לחץ כאןהרשמה לרשימת תפוצה
לנוחיות ציבור הנוטריונים, עורכי הדין, הבנקים למשכנתאות, לקוחותינו והציבור הרחב, אנו מאפשרים להרשם לרשימת תפוצה, לקבלת העדכונים למחירון השירותים הנוטריוניים בקובץ pdf שיישלח למנויים על השירות עם עדכון המחירון מעת לעת.

אנו נוהגים לעדכן את המחירון בכל עת שחל שינוי בתעריפים, אם בשל עדכון התעריף, אם חל שינוי בשיעור המע"מ, ואם התגלתה טעות במחירון שפורסם.

לקבלת המחירון המעודכן באי מייל עם עדכונו