מקרקעין וחוזים בראשון לציון

 
 
משרד עורך דין, נוטריון, מגשר ובורר - משה כדריה נוסד בשנת 1984.
עו"ד משה כדריה הוסמך כעורך דין בשנת 1983.
עו"ד משה כדריה הוסמך כנוטריון בשנת 1999.

בתחום דיני המקרקעין (קניין) והחוזים מטפל המשרד בעניינים שונים, ובהם:
 • עסקאות וחוזי מכר לקנייה ולמכירה של נכסים: ליווי, ייצוג וטיפול בעת רכישה ומכירה של דירות, מגרשים, חנויות, בניינים, חניות (עסקאות "יד שנייה").
 • השירות הנו מקיף, וכולל:
  • טיפול בכל שלבי המשא ומתן, עריכת החוזה.
 • בדיקת הזכויות (כולל בלשכת רישום המקרקעין (טאבו), במינהל/ רשות מקרקעי ישראל, בחברות המשכנות, ברשם המשכונות).
 • דווח לרשויות המס: מס שבח (כולל התמחות בעריכת שומות עצמיות), מס רכישה, הגשת דיווחים מקוונים, היטל השבחה.
 • הסרת עיקולים, משכנתאות (כולל טיפול בסילוק משכנתאות ישנות הרשומות לטובת אנשים וחברות שאינם ניתנים לאיתור) ושעבודים לרשויות המס ולרשויות מקומיות.
 • כל טיפול נוסף שנדרש - עד להשלמת העסקה ורישום הזכויות בלשכת רישום המקרקעין (טאבו) ו/או בחברה המשכנת ו/או ברשות מקרקעי ישראל, לפי העניין.
 • ביצוע רישומים בלשכת רישום המקרקעין – הערת אזהרה, ירושה, משכנתא, ביטול הערות אזהרה ומשכנתאות, שינוי רישומים, תיקון טעויות סופר, רישום עסקאות מכר, שכירות, חכירה, העברת זכות שכירות, הסכם שיתוף, הארכת חכירה והוון.
 • רישום בתים משותפים – כולל תיקון רישום בית משותף ופירוק שיתוף, רישום תקנון מיוחד, הצמדת חניות, מחסנים, מרפסות, חצרות, גגות וכיו"ב.
 • טיפול בבתים ישנים שלא נרשמו כבית משותף – כולל בתים הרשומים כחברות בית, רישום זכויות הדיירים - לפי העניין – כחכירה לתקופה ארוכה או רישום הבית כבית משותף ורישום הבעלות בדירות על שמות הדיירים לאחר רישום בית משותף.
 • ליווי וייצוג רוכשי דירות חדשות מקבלן – בדיקת תנאי חוזי המכר וזכויות המוכר, ניהול משא ומתן על תנאי החוזה עם עורכי הדין של הקבלן (כולל בדיקת התאמת תנאי החוזה לתיקונים בחוק מכר (דירות), בדיקת הביטחונות המוצעים על ידי הקבלן והתאמתם להוראות חוק מכר (דירות), בדיקה בלשכת רישום המקרקעין (טאבו), ברשם המשכונות, ברשם החברות, ברשם הקבלנים, בבנק המלווה ועוד).
 • ליווי וייצוג בעלי דירות בעסקאות תמ"א 38 - מול היזם/ הקבלן, עריכת ובדיקת חוזה, ניהול משא ומתן על תנאי החוזה עם עורכי הדין של היזם (כולל בדיקת הביטחונות המוצעים, המפרט הטכני, עלויות נסתרות, וכיו"ב).
 • חוזי שכירות של דירות, מגרשים וחנויות - הטיפול כולל: עריכת חוזים, בדיקת חוזה השכירות, הגדרת הביטחונות לחוזה (ערבות בנקאית, פיקדון כספי, שטר בטחון, שיקים לרשויות, ערבים).
 • ניהול חשבונות נאמנות ושמירת פיקדונות.
 • פסקי דין הצהרתיים לזכויות בדירות אשר טרם נרשמו על שם הרוכש.
 • תביעות פינוי שוכרים (בסדר דין מיוחד, לפי התקנות החדשות) כולל טיפול בהליכי הוצאה לפועל עד לפינוי השוכרים. הגנה מפני תביעות פינוי.
 • עריכת הסכמי חלוקת עיזבון בין יורשים ורישומם.
 • מס שבח - תכנון מס מתקדם לניצול הפטורים השונים וחישוב מס ליניארי מוטב במס שבח בצורה מיטבית, עריכת שומה עצמית למס שבח, תקשורת מחשבים עם רשויות מיסוי מקרקעין, הגשת דיווחים מקוונים על עסקאות מקרקעין, בדיקת ניצול פטורים.
המשרד ממוחשב כליל ומקושר לקבלת מידע ודווח לכל הרשויות המאפשרות זאת, כולל לשכת רישום המקרקעין, רשויות מיסוי מקרקעין (מס שבח, מס רכישה), רשם המשכונות, רשות מקרקעי ישראל, הועדות לתכנון ולבניה, בתי המשפט, רשות האכיפה והגביה (ההוצאה לפועל - מערכת כלים שלובים), רשם החברות, רשם הקבלנים, ברשם לענייני ירושה ועוד.

לשרותכם מדריך לקונה ברכישת דירה.

לשרותכם, מדריך למוכר במכירת דירה.

כטיפול משלים ניתנים שירותים נוטריוניים וכן שירותי הוצאה לפועל.