נוטריון בראשון לציון

 
 

שירותי נוטריון ותרגום משפטי


משרד עורך דין, נוטריון ומגשר משה כדריה נוסד בשנת 1984.

עורך דין, נוטריון ומגשר משה כדריה משמש כנוטריון משנת 1999.

בנוסף לקשת השירותים הרחבה שמספק המשרד, יכולים הלקוחות ליהנות משירותי נוטריון, הכוללים:
מחירון מפורט לשירותים נוטריוניים מופק בלעדית ע"י משרדנו


האישור הנוטריוני ניתן בשפה העברית.
כאשר האישור נועד לשימוש מחוץ לישראל, או - לפי דרישה - ניתן האישור בשפות העברית והאנגלית ללא תשלום נוסף.

נוסח הטפסים אשר על גבם ניתן האישור הנוטריוני הנו קבוע ונקבע בתקנות.

דוגמאות לטפסים נוטריוניים נפוצים.

שירותים נוטריוניים ניתנים בדרך כלל ששה ימים בשבוע, דהיינו גם ביום שישי.
תיאום טלפוני מראש מומלץ.

רגע של עברית...

ראוי לציין כי בציבור קיימת נטייה לכתוב את המילה "נוטריון" - שהינה מילה לאטינית במקורה - בשגיאות כתיב, כגון: נוטוריון, נטוריון, נוטאריון, נוטריוס, ובהתאמה: במקום: "שירותי נוטריון" או "שירותים נוטריוניים" יש הכותבים: שירותים נוטוריונים, שירותים נוטוריוניים, שירותי נוטאריון, שירותים נוטאריונים, שירותים נוטאריוניים, שירותי נטוריון, שירותים נטוריוניים, שירותים נאטוריוניים וכדומה.
כשירות לציבור וכדי להעמיד דברים על דיוקם, הכתיב הנכון הינו נוטריון או נוטריונים או נוטריוניים.

*** בתיאום מראש – ניתן להזמין שירות גם לאחר שעות העבודה או מחוץ למשרד הנוטריון. (כולל בבית הלקוח, בבית חולים, בבתי אבות)***
להרחבה בנושא תרגום נוטריוני


למחירון לשירותי הנוטריון, הכולל את התעריפים העיקריים המחושבים, כולל מס ערך מוסף, לחץ כאן.

במדינה שהיא צד לאמנת האג לאישור מסמכים ציבוריים (אפוסטיל), קבלת אישור "אפוסטיל" נעשית בהליך מקוצר על ידי מזכיר בית המשפט.

השירות ניתן במרבית בתי המשפט השלום בארץ, וכרוך בעלות של 35 ש"ח לכל אישור "אפוסטיל".

ראה הסבר והרחבה לעניין שירות האפוסטיל באתר הנהלת בתי המשפט.

לרשימת המדינות שהצטרפו לאמנת האג לאישור מסמכים ציבוריים (אפוסטיל) נכון ליום 18.06.2014 לחץ כאן.

בדיקה באם מדינה מסוימת הצטרפה או טרם הצטרפה לאמנת האפוסטיל, ניתן לברר באתר משרד החוץ (סטטוס המדינות שהצטרפו לאמנה ליום 26.04.2012 מצורף בקובץ שלהלן).

ניתן לקבל במשרדנו שירות לאימות "אפוסטיל" למסמכים ציבוריים ולמסמכים נוטריוניים.