פשיטת רגל ופרוק חברות

 
 
משרד עורך דין, נוטריון ומגשר משה כדריה נוסד בשנת 1984.
עו"ד משה כדריה הוסמך כעורך דין בשנת 1983.
עו"ד משה כדריה הוסמך כנוטריון בשנת 1999.

ייצוג תובעים וזוכים
המשרד מספק שירותי הוצאה לפועל עבור זוכים ותובעים פרטיים, עסקים קטנים ובינוניים ומוסדות.
בין שירותי המשרד:
 • הגשת תביעות כספיות, כולל בקשות לביצוע תביעה לסכום קצוב ותביעות פינוי,
 • ביצוע פסקי הדין וגביית החובות בהליכי הוצאה לפועל ו/או בהליכי פשיטת רגל.
 • הטלת עיקולים, עיקולי צד ג', הטלת הגבלות, בקשות מידע.
 • טיפול בכל שלבי ההליך בגין חובות שכר עבודה, פיצויים ושאר סכומים המגיעים לעובדים ממעבידים בפשיטת רגל,
  החל ממשא ומתן עם המעביד, דרך הגשת בקשה לפירוק החברה או לפשיטת רגל של המעביד,
  ועד להגשת תביעת חוב למפרק החברה, כולל טיפול בקבלת הכספים מהמוסד לביטוח לאומי
 • המשרד מנוסה בטיפול בתביעות כנגד בנקים ומלווים אחרים (הלוואות חוץ בנקאיות ו"שוק אפור"), בגין גביית
  ריבית מופרזת ו/או עמלות מופרזות – הן כתביעה נפרדת, והן כהגנה בפני תביעת הבנק לתשלום יתרות חוב.
 • גביית שיקים ושטרות בהליכי הוצאה לפועל.
 • כינוס נכסים.

ייצוג נתבעים, חייבים ופושטי רגל:
כן מטפל המשרד בייצוג חייבים בהגנה מפני תביעות משפטיות המוגשות כנגדם, בהליכי הוצאה לפועל הננקטים נגדם,
ובייזום הליכים מטעם החייבים להגנת גופם ורכושם, כולל:
 • הגשת בקשות לאיחוד תיקים,
 • הכרזה על חייב מוגבל באמצעים,
 • הגשת בקשות לביטול הגבלות, בקשות בטענת "פרעתי", עריכת חשבון החוב (גם בתיקי מזונות ובתיקים מסובכים),
 • הגשת בקשה למתן צו כינוס נכסים והליכי פשיטת רגל מטעם החייבים,
 • טיפול בכל שלבי פשיטת הרגל, עד למתן צו הפטר לחייב.
 • הגשת כתבי הגנה, בקשות רשות להתגונן והתנגדות לבקשה לביצוע שטר או לתביעה לסכום קצוב.
 • התנגדות להליכי מימוש משכנתא ופינוי.

לשימושכם מדריך לזוכה בהוצאה לפועל באתר משרד המשפטים.

לשימושכם מדריך לחייב בהוצאה לפועל באתר משרד המשפטים.